Админ_админ

февруари 5, 2020

Резултати од ИСПИТ  по предметот: Хигиенски преглед на вода

[…]
февруари 5, 2020

Резултати од  II ПОПРАВЕН колоквиум по предметот:  Инспекциски надзор

[…]
февруари 5, 2020

Резултати од  II ПОПРАВЕН колоквиум по предметот:  Хигиенски преглед на храна

[…]
февруари 5, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Спортска медицина

[…]
февруари 5, 2020

Резултати од испитот по Kинезиологија

[…]
февруари 4, 2020

СООПШТЕНИЕ за наставните дисциплини ФИЗИОЛОГИЈА, ХИСТОЛОГИЈА и БИОХЕМИЈА

[…]
февруари 4, 2020

Р Е З У Л Т А Т И   од ИСПИТOT по ФИЗИОЛОГИЈА

[…]
февруари 4, 2020

Промена на термин за испитот по предметот Спортска медицина

[…]
февруари 4, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Педијатрија со нега – физиотерапевти

[…]
февруари 4, 2020

Резултати од испитот по предметот: Здравствено воспитание

[…]
февруари 3, 2020

Резултати од испит и 2 кол по АНАТОМИЈА Медицинско лабораториски аналитичар

[…]
февруари 3, 2020

Резултати од испит и 2 кол по АНАТОМИЈА акушерка

[…]
февруари 3, 2020

Резултати од II колоквиум/ испит по предметот:Инфектологија

[…]
февруари 3, 2020

Соопштение за Практична настава за трета година (Општа насока)

[…]
февруари 3, 2020

Резултати од испит по АНАТОМИЈА Општа медицинска сестра

[…]
македонски