Админ_админ

февруари 6, 2020

Термин за испит по предметот Хирургија со нега

[…]
февруари 6, 2020

Соопштение за упис на парен семестар

[…]
февруари 5, 2020

Евидентирање на оценките по предметот Анатомија

[…]
февруари 5, 2020

Резултати од II поправен колоквиум /ИСПИТ по предметот: Предучилишна и училишна хигиена

[…]
февруари 5, 2020

Резултати од II ПОПРАВЕН колоквиум по предметот: Предмети за општа употреба

[…]
февруари 5, 2020

Резултати од ИСПИТ  по предметот: Хигиенски преглед на вода

[…]
февруари 5, 2020

Резултати од  II ПОПРАВЕН колоквиум по предметот:  Инспекциски надзор

[…]
февруари 5, 2020

Резултати од  II ПОПРАВЕН колоквиум по предметот:  Хигиенски преглед на храна

[…]
февруари 5, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Спортска медицина

[…]
февруари 5, 2020

Резултати од испитот по Kинезиологија

[…]
февруари 4, 2020

СООПШТЕНИЕ за наставните дисциплини ФИЗИОЛОГИЈА, ХИСТОЛОГИЈА и БИОХЕМИЈА

[…]
февруари 4, 2020

Р Е З У Л Т А Т И   од ИСПИТOT по ФИЗИОЛОГИЈА

[…]
февруари 4, 2020

Промена на термин за испитот по предметот Спортска медицина

[…]
февруари 4, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Педијатрија со нега – физиотерапевти

[…]
февруари 4, 2020

Резултати од испитот по предметот: Здравствено воспитание

[…]
македонски