Админ_админ

февруари 3, 2020

Резултати од испит и 2 кол по АНАТОМИЈА Медицинско лабораториски аналитичар

[…]
февруари 3, 2020

Резултати од испит и 2 кол по АНАТОМИЈА акушерка

[…]
февруари 3, 2020

Резултати од II колоквиум/ испит по предметот:Инфектологија

[…]
февруари 3, 2020

Соопштение за Практична настава за трета година (Општа насока)

[…]
февруари 3, 2020

Резултати од испит по АНАТОМИЈА Општа медицинска сестра

[…]
февруари 3, 2020

Резултати од 2 колоквиум по АНАТОМИЈА, општа медицинска сестра

[…]
февруари 3, 2020

РЕЗУЛТАТИ ВТОР КОЛОКВИУМ РАДИОЛОШКА БИОЛОГИЈА

[…]
февруари 3, 2020

Резултати од втор колоквиум по предметот Англиски јазик

[…]
февруари 3, 2020

Резултати од втор колоквиум по предметот: ПАТОЛОГИЈА и ПАТОЛОГИЈА СО ХИСТОПАТОЛОШКИ ТЕХНИКИ

[…]
јануари 31, 2020

Термин за испит по предметот Физикална медицина

[…]
јануари 31, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ по предметот ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1

[…]
јануари 31, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ по предметот ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

[…]
јануари 30, 2020

Резултати од испит/II колоквиум по предметот: Исхрана и диететика 1

[…]
јануари 30, 2020

Резултати од испит/II колоквиум по предметот: Исхрана и диететика 2

[…]
јануари 30, 2020

Резултати од испит/II колоквиум по предметот: Исхрана и диететика

[…]
македонски