Админ_админ

февруари 3, 2020

Резултати од втор колоквиум по предметот Англиски јазик

[…]
февруари 3, 2020

Резултати од втор колоквиум по предметот: ПАТОЛОГИЈА и ПАТОЛОГИЈА СО ХИСТОПАТОЛОШКИ ТЕХНИКИ

[…]
јануари 31, 2020

Термин за испит по предметот Физикална медицина

[…]
јануари 31, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ по предметот ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1

[…]
јануари 31, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ по предметот ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

[…]
јануари 30, 2020

Резултати од испит/II колоквиум по предметот: Исхрана и диететика 1

[…]
јануари 30, 2020

Резултати од испит/II колоквиум по предметот: Исхрана и диететика 2

[…]
јануари 30, 2020

Резултати од испит/II колоквиум по предметот: Исхрана и диететика

[…]
јануари 30, 2020

Резултати од испит/II колоквиум по предметот: Хигиена

[…]
јануари 30, 2020

Резултати од испит и 2 кол по АНАТОМИЈА Физиотерапевт

[…]
јануари 30, 2020

Резултати од испит и 2 кол по АНАТОМИЈА Радиолошки технолог  

[…]
јануари 30, 2020

Резултати од испит и 2 кол по АНАТОМИЈА Санитарен инженер

[…]
јануари 30, 2020

Резултати од испит Современи дијагностички методи во медицината

[…]
јануари 30, 2020

Термин за испит по предметот Дерматовенерологија

[…]
јануари 30, 2020

Термин за испити кај Проф. д-р Гордана Белчевска

[…]
македонски