Админ_админ

јануари 29, 2020

Термин за испит по предметите Ендокринологија и Нуклеарна медицина

[…]
јануари 29, 2020

Термин за испит по предметите Радиотерапија I и Радиотерапија II

[…]
јануари 29, 2020

Термин за евидентирање на Практична настава I, II, III, IV, V (РАДИОЛОШКИ ТЕХНОЛОЗИ)

[…]
јануари 29, 2020

Термин за испит по предметот Оториноларингологија

[…]
јануари 28, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТРОИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

[…]
јануари 28, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Хематологија – лабораториски аналитичар

[…]
јануари 28, 2020

Термин за испит по предметите Хемија, Хемија I и II, Аналитичка хемија и Лаб. техники и апаратури

[…]
јануари 28, 2020

Термин за испити кај Виш пред. м-р Елена Келепуровска

[…]
јануари 28, 2020

Термин за испит по предметите Санитарна микробиологија и Паразитологија

[…]
јануари 28, 2020

Термин за испит по предметите Работна и окупациона терапија и Медицинска рехабилитација

[…]
јануари 27, 2020

Термин за испит по предметите Акушерство со нега I, II и III и Превенција во гинекологија и акушерство

[…]
јануари 27, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ВТОР КОЛОКВИУМ по предметот МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА СО КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

[…]
јануари 27, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ВТОР КОЛОКВИУМ по предметот ФАРМАКОЛОГИЈА

[…]
јануари 27, 2020

Термин за практичен испит по предметот Неврологија со нега/неврологија

[…]
јануари 27, 2020

Термин за испит по предметот Трансфузиологија со имунологија

[…]
македонски