Админ_админ

септември 18, 2020

Резултати од испит по: АНАТОМИЈА Одржан на: 15.09.2020

[…]
септември 18, 2020

Резултати од испит по предметот: Гинекологија 1 со нега Одржан на: 14.09.2020.год (понеделник)

[…]
септември 18, 2020

Резултати од испит по предметот: Гинекологија 2 со нега Одржан на: 27.08.2020. и 17.09.2020 год (четврток) online

[…]
септември 18, 2020

Резултати од испит по предметот: Подготовка за родителство и планирање на семејство, одржан на: 27.08.2020 и 17.09.2020 год (четврток) online

[…]
септември 18, 2020

Резултати од испитот по предметот: Водење на раѓање Одржан online на: 27.08.2020 и 17.09.2020 год (четврток) online

[…]
септември 18, 2020

Резултати од испитот по предметот Клиничка биохемија 2

[…]
септември 18, 2020

Резултати од испитот по предметот Клиничка биохемија 1

[…]
септември 17, 2020

Прелиминарна листа втор уписен рок

[…]
септември 17, 2020

КОДЕКС И СТРАТЕГИЈА НА УКЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНО – ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА СО COVID-19 ЗА АКАДЕМСКА 2020/2021

[…]
септември 17, 2020

Резултати од испитот по Биофизика, одржан на 16.09.2020 год.

[…]
септември 17, 2020

Одложување на терминот за испит по предметот Англиски јазик

[…]
септември 17, 2020

Одложување на терминот за испити кај Проф д-р Гордана Белчевска

[…]
септември 17, 2020

Термин за испит по предметот Клиничка биохемија 2

[…]
септември 17, 2020

Резултати од  испит по предметот: Неврологија со нега Одржан на: 15.09. 2020

[…]
септември 17, 2020

Резултати од  испит по предметот: Психијатрија со нега Одржан на: 14.09. 2020

[…]
македонски