Админ_админ

јануари 16, 2020

Евидентирање на оценките по предметот Основи на истражување

[…]
јануари 16, 2020

Известување за испитот по предметот Управување со отпад

[…]
јануари 16, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Епидемиологија

[…]
јануари 16, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот:Медицинска статистика со медицинска информатика

[…]
јануари 16, 2020

Термин за испит по предметот Примена на компјутери во еко системи

[…]
јануари 16, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Основи на истражување

[…]
јануари 16, 2020

Термин за испит по предметот Биофизика

[…]
јануари 16, 2020

Прелиминарна ранг листа за активностите и оцената по предметот – Прехранбени адитиви и пестициди, Насока – Санитарен инженер

[…]
јануари 15, 2020

Соопштение од Проф.д-р Снежана Стоилова

[…]
јануари 15, 2020

Термин за испит по предметот Прехранбени адитиви и пестициди

[…]
јануари 15, 2020

Промена на термин за II колоквиум по предметот Англиски јазик

[…]
јануари 15, 2020

Термин за втор колоквиум по предметите кај Проф. д-р Гордана Белчевска

[…]
јануари 15, 2020

Термини за испити кај Проф. д-р Петар Стефановски

[…]
јануари 15, 2020

Резултати од  втор колоквиум   по предметот: Судска медицина

[…]
јануари 15, 2020

Резултати од  втор колоквиум   по предметот: Психијатрија со нега

[…]
македонски