Админ_админ

јануари 14, 2020

Резултати од вториот колоквиум по предметот Oснови на кинезитерапија

[…]
јануари 14, 2020

Термин за испит по предметот Офталмологија

[…]
јануари 14, 2020

Термин за II колоквиум и испит Клиничка биохемија (с.и) и Клиничка биохемија I и II

[…]
јануари 14, 2020

Резултати од вториот колоквиум по предметот: Паразитологија

[…]
јануари 14, 2020

Известување за испитите кај Пред. м-р Ангелина Чокузовска

[…]
јануари 13, 2020

ПРОМЕНЕТИ  ТЕРМИНИ  ЗА  ИСПИТИ  КАЈ  Проф. д-р Јованка Тутеска

[…]
јануари 10, 2020

ПРОМЕНА НА ТЕРМИН ЗА II КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАКОЛОГИЈА

[…]
јануари 9, 2020

Соопштение за Практична настава 3 и Практична настава 5 за Општа насока и Акушерки

[…]
јануари 8, 2020

Распоред на испити за Јануарска испитна сесија 2019/2020

[…]
декември 30, 2019

Термин за втор колоквиум по предметот за Општа употреба и Предучилишна и училишна хигиена

[…]
декември 28, 2019

Резултати од испит по предметот „Оториноларингологија со нега

[…]
декември 27, 2019

Резултати по предметот Хигиена и Исхрана и диететика Санитарен инженер

[…]
декември 27, 2019

Резултати од втор колоквиум по предметот Француски јазик

[…]
декември 26, 2019

Соопштение за пријавување испити, заверка и упис на семестар

[…]
декември 26, 2019

ИЗМЕНА на распоредот за II колоквиум (зимски семестар) 2019/2020

[…]
македонски