Админ_админ

ноември 18, 2019

РЕЗУЛТАТИ од I КОЛОКВИУМ по предметот ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1

[…]
ноември 18, 2019

Термин за I поправен колоквиум по предметот Биохемија, Хистологија и Цитологија со хумана генетика

[…]
ноември 18, 2019

Термин за поправен колоквиум по предметот Хигиенски преглед на храна и Инспекциски надзор

[…]
ноември 18, 2019

Термин за поправен колоквиум по предметите Предушилишна и училишна хигиена и Предмети за општа употреба

[…]
ноември 18, 2019

Резултати од поправен  колоквиум по: AНАТОМИЈА акушерка

[…]
ноември 18, 2019

Промена на термин за I колоквиум по предметот Патофизиологија

[…]
ноември 15, 2019

Информацијата за престојниот меѓународен студенски фестивал

[…]
ноември 15, 2019

окана за учество во работилница за апсолвенти и дипломирани студенти кои би сакале да работат во Германија

[…]
ноември 15, 2019

Термин за прв колоквиум по предметот Паразитологија

[…]
ноември 15, 2019

Промена на термин за колоквиумот по предметот Медицинска психологија со комуникациски вештини

[…]
ноември 15, 2019

Промена на термин за колоквиумот по предметот Фармакологија

[…]
ноември 15, 2019

Резултати од I колоквиум по предметот: Хематологија

[…]
ноември 14, 2019

Резултати од I колоквиум по предметот: Токсикологија

[…]
ноември 14, 2019

Резултати од I колоквиум по предметот: Педијатрија со нега – физиотерапевти

[…]
ноември 14, 2019

Одлагање на првиот колоквиум по Интерна медицина (О, А)

[…]
македонски