Админ_админ

октомври 30, 2019

Семинар за V семестар, III година, вонредни студенти

[…]
октомври 30, 2019

Дополнет распоред за вежби по предметот Анатомија

[…]
октомври 29, 2019

Термин за испити кај Проф Белчевска

[…]
октомври 29, 2019

Термин за предавања кај Проф. Белчевска

[…]
октомври 29, 2019

Термин за предавање за Акушерство со нега 1 и Акушерство со нега 3 (редовни и вонредни ст)

[…]
октомври 28, 2019

Сооштение за предавањето по предметот Хигиена (за санитарни инженери)

[…]
октомври 28, 2019

Соопштение за предавањето по предметот Медицинска статистика со медицинска информатика

[…]
октомври 28, 2019

Термин за предавање по предметот Управување со отпад

[…]
октомври 28, 2019

Термин за предавање по предметот Радиолошка биологија

[…]
октомври 25, 2019

Семинар за III семестар, II година, вонредни студенти за учебната 2019/2020

[…]
октомври 25, 2019

Термин за предавање по предметот Клиничка биохемија II

[…]
октомври 25, 2019

Соопштение за ноемвриска казнена сесија

[…]
октомври 24, 2019

Соопштение за физиотерапевтите од втора година ( трет семестар )

[…]
октомври 24, 2019

Соопштение за униформи

[…]
октомври 22, 2019

Соопштение за предавањето по предметот Ортопедија и травматологија

[…]
македонски