Админ_админ

октомври 21, 2019

Распоред за вежби по предметот Анатомија

[…]
октомври 21, 2019

Семинар за вонредни студенти за прв семестар, прва година за учебната 2019/2020

[…]
октомври 21, 2019

Соопштение за радиолошки технолози

[…]
октомври 18, 2019

Промена на распоредот за вежби по предметот Медицинска статистика со Медицинска информатика

[…]
октомври 17, 2019

Соопштение за колоквиумска недела (I колоквиум и I поправен колоквиум)

[…]
октомври 17, 2019

Термин за предавање по предметот Санитарно еколошко законодавство

[…]
октомври 17, 2019

Распоред за вежби по предметот Медицинска статистика со Медицинска информатика

[…]
октомври 17, 2019

Решенија за упис втор уписен рок II циклус

[…]
октомври 17, 2019

Прелиминарна листа втор уписен рок II циклус

[…]
октомври 17, 2019

Решенија за упис прв уписен рок II циклус

[…]
октомври 17, 2019

Прелиминарна листа прв уписен рок II циклус

[…]
октомври 16, 2019

Семинар за вонредни студенти за прва година (прв семестар)

[…]
октомври 15, 2019

Резултати од испитот по предметот Патофизиологија

[…]
октомври 15, 2019

Резултати од испитот по предметот Нуклеарна медицина

[…]
октомври 15, 2019

Резултати од испитот по предметот Ендокринологија

[…]
македонски