Админ_админ

октомври 14, 2019

Термин за предавање по предметот Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

[…]
октомври 14, 2019

Термин за предавање по предметот Физикална терапија

[…]
октомври 9, 2019

РАСПОРЕД ЗА ВЕЖБИ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1

[…]
октомври 9, 2019

Термин за предавање по предметот Прехранбени адитви и пестициди

[…]
октомври 9, 2019

Промена на термин за предавањето по предметот Медицинска статистика со мед информатика( лаборанти, физиотерапевти и радиолози)

[…]
октомври 8, 2019

Термин за предавање по предметот Патофизиологија

[…]
октомври 8, 2019

Промена на термин за предавањата по предметот Епидемиологија

[…]
октомври 8, 2019

Термин за предавање по предметот Педијатрија (физиотерапевти и лаборанти)

[…]
октомври 8, 2019

Термин за предавање по предметот Хемија I и Хемија (санитарни инженери)

[…]
октомври 7, 2019

Известување за предавање за санитарни инженери (прва, втора и трета година на студии)

[…]
октомври 7, 2019

Термин за предавање по предметот Микробиологија и Микробиологија со паразитологија

[…]
октомври 4, 2019

Термин за предавање по предметот Акушерство со нега I и Акушерство со нега III

[…]
октомври 3, 2019

Дополнителен конкурс за четврт уписен рок 2019/20

[…]
октомври 2, 2019

Термин за предавање по предметот Француски јазик

[…]
октомври 2, 2019

РЕЗУЛТАТИ од поправен ВТОР КОЛОКВИУМ по предметот ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА СО НЕГА

[…]
македонски