Админ_админ

октомври 17, 2019

Прелиминарна листа прв уписен рок II циклус

[…]
октомври 16, 2019

Семинар за вонредни студенти за прва година (прв семестар)

[…]
октомври 15, 2019

Резултати од испитот по предметот Патофизиологија

[…]
октомври 15, 2019

Резултати од испитот по предметот Нуклеарна медицина

[…]
октомври 15, 2019

Резултати од испитот по предметот Ендокринологија

[…]
октомври 14, 2019

Термин за предавање по предметот Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

[…]
октомври 14, 2019

Термин за предавање по предметот Физикална терапија

[…]
октомври 9, 2019

РАСПОРЕД ЗА ВЕЖБИ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1

[…]
октомври 9, 2019

Термин за предавање по предметот Прехранбени адитви и пестициди

[…]
октомври 9, 2019

Промена на термин за предавањето по предметот Медицинска статистика со мед информатика( лаборанти, физиотерапевти и радиолози)

[…]
октомври 8, 2019

Термин за предавање по предметот Патофизиологија

[…]
октомври 8, 2019

Промена на термин за предавањата по предметот Епидемиологија

[…]
октомври 8, 2019

Термин за предавање по предметот Педијатрија (физиотерапевти и лаборанти)

[…]
октомври 8, 2019

Термин за предавање по предметот Хемија I и Хемија (санитарни инженери)

[…]
октомври 7, 2019

Известување за предавање за санитарни инженери (прва, втора и трета година на студии)

[…]
македонски