Админ_админ

октомври 2, 2019

Известување за предавањето по предметот Патологија и Патологија со хистопатолошки техники

[…]
октомври 2, 2019

Промена на термин за предавање по предметот Англиски јазик

[…]
октомври 1, 2019

Распоред на предавања за учебната 2019/2020

[…]
септември 30, 2019

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

[…]
септември 30, 2019

Резултати од испитот по предметот: Физикална терапија

[…]
септември 30, 2019

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ РАБОТНА И ОКУПАЦИОНА ТЕРАПИЈА

[…]
септември 30, 2019

Резултати од испитот по предметот: Екологија

[…]
септември 30, 2019

ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС

[…]
септември 30, 2019

И Н Т Е Р Е Н    О Г Л А С за избор на демонстратори

[…]
септември 30, 2019

С О О П Ш Т Е Н И Е за предметите ЦИТОЛОГИЈА СО ХУМАНА ГЕНЕТИКА, ХИСТОЛОГИЈА, БИОХЕМИЈА и БИОХЕМИЈА I

[…]
септември 28, 2019

Резултати од испитот по предметот Ортопедија со травматологија

[…]
септември 28, 2019

Резултати од испитот по предметотАнестезиологија и интензивно лекување

[…]
септември 27, 2019

Решенија за упис трет уписен рок 2019/2020

[…]
септември 27, 2019

Резулати од испитот по предметот Трансфузиологија со имунологија

[…]
септември 27, 2019

Р Е З У Л Т А Т И Од испитот ХИСТОЛОГИЈА одржан на 26.09.2019 год.

[…]
македонски