Админ_админ

септември 21, 2019

РЕЗУЛТАТИ  ОД  ИСПИТОТ ПО  РАДИОЛОШКИ  МЕТОДИ 2

[…]
септември 21, 2019

Резултати од испитот по предметот РАДИОЛОШКИ МЕТОДИ 1

[…]
септември 20, 2019

Решенија за упис за Втор уписен рок 2019/2020

[…]
септември 20, 2019

Пријавување на испити за септемвриска испитна сесија (втор циклус студии)

[…]
септември 20, 2019

Упис на зимски семестар за учебната 2019/2020

[…]
септември 20, 2019

Резултати од испит по предметот „Оториноларингологија со нега“

[…]
септември 20, 2019

Резултати од  испит/втор колоквиум   по предметот: Неврологија со нега

[…]
септември 20, 2019

Термин за ПРАКТИЧНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ НЕВРОЛОГИЈА

[…]
септември 20, 2019

Kонсултации и евидентирање на оценки по предметите Педијатрија со нега и Педијатрија со неонатологија

[…]
септември 20, 2019

Резултати од испит и II колоквиум по предметот: Педијатрија со нега

[…]
септември 19, 2019

Резултати од испитот  по предметот Протетика и ортотика

[…]
септември 19, 2019

Резултати од испитот  по предметот Балнеологија

[…]
септември 19, 2019

Резултати од испитoт по предметот:  СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ

[…]
септември 19, 2019

РЕЗУЛТАТИ   Од ИСПИТОТ по ЦИТОЛОГИЈА СО ХУМАНА ГЕНЕТИКА

[…]
септември 19, 2019

РЕЗУЛТАТИ од ПРАКТИЧНИОТ ИСПИТ по БИОХЕМИЈА I и II

[…]
македонски