Админ_админ

септември 13, 2019

Резултати од испитот по предметот: Медицинска етика

[…]
септември 12, 2019

Дополнителен конкурс за втор уписен рок

[…]
септември 12, 2019

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ по предметот МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА СО КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

[…]
септември 12, 2019

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ по предметот ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

[…]
септември 12, 2019

Термин за испит по предметот Трансфузиологија со имунологија

[…]
септември 12, 2019

Резултати од Испит по предметот: Спортска медицина

[…]
септември 11, 2019

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Eпидемиологија

[…]
септември 11, 2019

Резултати од испитот по предметот:Медицинска статистика со медицинска информатика

[…]
септември 11, 2019

Термин за испит по предметот Примена на компјутери во екосистеми

[…]
септември 11, 2019

Термин за испити кај Проф. д-р Гордана Белческа

[…]
септември 10, 2019

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ по предметот ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1

[…]
септември 10, 2019

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ по предметот ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

[…]
септември 10, 2019

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Коста Ѓорејлиески

[…]
септември 10, 2019

Регистрирање на оцените по Практична настава за ФИЗИОТЕРАПЕВТИ се одлага

[…]
септември 6, 2019

Решенија за упис за прв уписен рок 2018/2019

[…]
македонски