Админ_админ

септември 4, 2019

Термин за испит по предметот Хирургија со нега

[…]
септември 4, 2019

Термини за испити кај Виш пред. м-р Елена Крстевска Келепуровска

[…]
септември 3, 2019

Резултати од Испитот по предметот: Медицина на трудот

[…]
септември 3, 2019

Прелиминарна ранг листа за прв уписен рок 2019/2020

[…]
септември 3, 2019

Термини за испит кај Проф. Емилија Јашовиќ Сивеска

[…]
септември 2, 2019

Испит по предметот Културолошки компетенции на здравствените професионалци

[…]
септември 2, 2019

Испитот по практична настава од I – VI (за општа насока и акушерки)

[…]
август 26, 2019

Термин за испит по предметот: Принципи на предавање и администрација

[…]
август 26, 2019

Термин за испит по предметот Работна и окупациона терапија и Медицинска рехабилитација

[…]
август 23, 2019

Термин за испит по предметите Ортопедија со травматологија и Анестезија, реанимација и интензивно лекување

[…]
август 23, 2019

Резултати од испити по предметите Микробиологија, Дијагностички постапки во Микробиологијата, Вирусологија и Микробиологија со паразитологија(Санитарни инженери)

[…]
август 22, 2019

Дополнителни термини за испити за септемвриска сесија

[…]
август 22, 2019

Термини за испити за санитарни инженери

[…]
јули 18, 2019

On line уписи за учебната 2019/2020

[…]
јули 15, 2019

Соопштение за студентите

[…]
македонски