Админ_админ

септември 10, 2020

Соопштение за Практична настава за општа насока и акушерки (Септемвриска сесија)

[…]
септември 10, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО БИОФИЗИКА, ОДРЖАН НА 02.09.2020 ГОД.

[…]
септември 10, 2020

Испитот по предметите: Хематологија, Спортска медицина, Токсикологија и Културолошки компетенции на здравствените професионалци

[…]
септември 9, 2020

РЕШЕНИЈА ЗА УПИС 2020/2021

[…]
септември 9, 2020

Резултати од испитот по предметот ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА СО ИМУНОЛОГИЈА Одржан на: 01.09.2020 година.

[…]
септември 9, 2020

Резултати – (септемвриска) испитна сесија Физикална терапија

[…]
септември 9, 2020

Резултати од Испит  по предметите Микробиологија и Вирусологија

[…]
септември 9, 2020

Резултати од испитот по предметот ГЕРИЈАТРИЈА Одржан на: 26.08.2020 година.

[…]
септември 9, 2020

ЈАВНА ОДБРАНА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД НА КАНДИДАТОТ СИЛВАНА АНДРЕЕВСКА

[…]
септември 7, 2020

Резултати од II колоквиум/испит  по предметот Исхрана и диететика одржан на 03.08.2020 година

[…]
септември 7, 2020

Електронско пријавување за испит во втор рок кај Проф. д-р Викторија Продановска Стојчевска

[…]
септември 7, 2020

СООПШТЕНИЕ од Проф. Д-р ТУТЕСКА

[…]
септември 7, 2020

Преелиминарна листа прв уписен рок учебна 2020/2021

[…]
септември 5, 2020

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Катерина Бакраческа

[…]
септември 4, 2020

Р Е З У Л Т А Т И од ИСПИТИТЕ  по ЦИТОЛОГИЈА СО ХУМАНА ГЕНЕТИКА и ХИСТОЛОГИЈА (физиотерапевти) одржан  на  02.09.2020 год.

[…]
македонски