Админ_админ

јули 12, 2019

КОНКУРС за ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ за учебната 2019-2020

[…]
јули 12, 2019

КОНКУРС за ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ за учебната 2019-2020

[…]
јули 10, 2019

Распоред на испити за септемвриска испитна сесија

[…]
јули 10, 2019

Пријавување на испити за септемвриска испитна сесија 2018/2019

[…]
јули 9, 2019

Резултати од испит по предметот Клиничка биохемија 2

[…]
јули 9, 2019

Резултати од испитот по предметот Клиничка биохемија 1

[…]
јули 1, 2019

Соопштние за студентите со број на индекс 6331 и 5998

[…]
јуни 25, 2019

Резултати од испит по предметот: Анестезија, реанимација и интензивно лекување

[…]
јуни 25, 2019

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Исхрана и диететика

[…]
јуни 25, 2019

Резултати од испит по предметот: Ортопедија со травматологија

[…]
јуни 23, 2019

Резултати од испит/втор колоквиум по предметот:Радиолошка заштита

[…]
јуни 21, 2019

втор колоквиум по предметот хирургија со нега

[…]
јуни 21, 2019

Резултати од вториот колоквиум по Трансфузиологија и имунологија

[…]
јуни 21, 2019

Резултати од испитот по предметот: Етика

[…]
јуни 20, 2019

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Инфектологија со нега

[…]
македонски