Админ_админ

август 23, 2019

Резултати од испити по предметите Микробиологија, Дијагностички постапки во Микробиологијата, Вирусологија и Микробиологија со паразитологија(Санитарни инженери)

[…]
август 22, 2019

Дополнителни термини за испити за септемвриска сесија

[…]
август 22, 2019

Термини за испити за санитарни инженери

[…]
јули 18, 2019

On line уписи за учебната 2019/2020

[…]
јули 15, 2019

Соопштение за студентите

[…]
јули 12, 2019

КОНКУРС за ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ за учебната 2019-2020

[…]
јули 12, 2019

КОНКУРС за ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ за учебната 2019-2020

[…]
јули 10, 2019

Распоред на испити за септемвриска испитна сесија

[…]
јули 10, 2019

Пријавување на испити за септемвриска испитна сесија 2018/2019

[…]
јули 9, 2019

Резултати од испит по предметот Клиничка биохемија 2

[…]
јули 9, 2019

Резултати од испитот по предметот Клиничка биохемија 1

[…]
јули 1, 2019

Соопштние за студентите со број на индекс 6331 и 5998

[…]
јуни 25, 2019

Резултати од испит по предметот: Анестезија, реанимација и интензивно лекување

[…]
јуни 25, 2019

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Исхрана и диететика

[…]
јуни 25, 2019

Резултати од испит по предметот: Ортопедија со травматологија

[…]
македонски