Админ_админ

април 8, 2019

Термин за поправен колоквиум по предметот Инфектологија

[…]
април 5, 2019

Резултати од I колоквиум по предметот: Инфектологија со нега и Хигиена

[…]
април 2, 2019

Студентите кои го имаат запишано предметот Патологија во парен семестар

[…]
март 7, 2019

Предавањето по предметот Дерматовенерологија се одлага

[…]
февруари 14, 2019

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Инфектологија со нега

[…]
февруари 11, 2019

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Eпидемиологија

[…]
февруари 7, 2019

Резултати од II колоквиум по предметот: Исхрана и диететика

[…]
февруари 7, 2019

Резултати од поправен II колоквиум/испит по предметот:Медицинска статистика со медицинска информатика

[…]
јануари 31, 2019

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Исхрана и диететика

[…]
јануари 31, 2019

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Хигиена

[…]
јануари 24, 2019

Резултати од II колоквиум по предметот: Eпидемиологија

[…]
декември 18, 2018

Заверка на семестар, упис на семестар и пријавување испити за февруарска испитна сесија

[…]
декември 14, 2018

Резултати од испит  по предметот: Исхрана и диететика

[…]
декември 14, 2018

Резултати од II колоквиум/испит  по предметот: Хигиена

[…]
декември 14, 2018

Резултати од испит по предметот: Етика

[…]
македонски