Админ_админ

октомври 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Горан Димитровски

[…]
октомври 25, 2018

Предавање по предметот Социјална медицина

[…]
октомври 25, 2018

Распоред за предавања за II година III семестар вонредни студенти учебна 2018/2019 година

[…]
октомври 24, 2018

Термин за предавање по предметот Клиничка биохемија 2

[…]
октомври 18, 2018

Предавање на просториите на Високата медицинска школа од страна на КРЕДО центар

[…]
октомври 18, 2018

Термин за предавање основи на радиологија радиографски процес и техники на снимање I

[…]
октомври 17, 2018

Соопштение за подигнување на индексите за студентите запишани во I семестар (само редовни студенти)

[…]
октомври 17, 2018

Распоред за предавања за I година I семестар вонредни студенти

[…]
октомври 17, 2018

Термини за вежби анатомија

[…]
октомври 15, 2018

Термини за вежби по предметот здравствена нега 1 и практична настава I

[…]
октомври 15, 2018

Промена на термин за предавања по предметот аналитичка хемија

[…]
октомври 15, 2018

Термин за вежби анатомија

[…]
октомври 15, 2018

Презакажано предавање анатомија

[…]
октомври 15, 2018

Резултати дерматовенерологија со нега испит и втор колоквиум

[…]
октомври 12, 2018

Резултати биофизика испит

[…]
македонски