Админ_админ

септември 11, 2020

Резултати од испит.  по наставната дисциплина: СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ Одржан на: 31.08.2020

[…]
септември 11, 2020

Резултати од испит.  по наставната дисциплина: АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА Одржан на: 31.08.2020

[…]
септември 10, 2020

Соопштение за студентот 6604

[…]
септември 10, 2020

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Инфектологија

[…]
септември 10, 2020

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Епидемиологија

[…]
септември 10, 2020

Соопштение за Практична настава за општа насока и акушерки (Септемвриска сесија)

[…]
септември 10, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО БИОФИЗИКА, ОДРЖАН НА 02.09.2020 ГОД.

[…]
септември 10, 2020

Испитот по предметите: Хематологија, Спортска медицина, Токсикологија и Културолошки компетенции на здравствените професионалци

[…]
септември 9, 2020

РЕШЕНИЈА ЗА УПИС 2020/2021

[…]
септември 9, 2020

Резултати од испитот по предметот ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА СО ИМУНОЛОГИЈА Одржан на: 01.09.2020 година.

[…]
септември 9, 2020

Резултати – (септемвриска) испитна сесија Физикална терапија

[…]
септември 9, 2020

Резултати од Испит  по предметите Микробиологија и Вирусологија

[…]
септември 9, 2020

Резултати од испитот по предметот ГЕРИЈАТРИЈА Одржан на: 26.08.2020 година.

[…]
септември 9, 2020

ЈАВНА ОДБРАНА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД НА КАНДИДАТОТ СИЛВАНА АНДРЕЕВСКА

[…]
септември 7, 2020

Резултати од II колоквиум/испит  по предметот Исхрана и диететика одржан на 03.08.2020 година

[…]
македонски