Админ_админ

октомври 1, 2018

Резултати радиолошки методи 2 испит

[…]
октомври 1, 2018

Резултати радиолошки методи 1 испит

[…]
октомври 1, 2018

Резултати онкологија и палијативна терапија, патологија со хистопатолошки техники и патологија

[…]
септември 28, 2018

Решенија за упис II циклус

[…]
септември 28, 2018

Решенија за упис III уписен рок

[…]
септември 28, 2018

Распоред за предавања за учебната 2018/2019 година

[…]
септември 28, 2018

Резултати физиологија испит

[…]
септември 28, 2018

Резултати епидемиологија испит

[…]
септември 28, 2018

Резултати хигиена испит

[…]
септември 28, 2018

Резултати исхрана и диететика испит

[…]
септември 28, 2018

Резултати медицинска психологија со комуникациски вештини испит

[…]
септември 28, 2018

Резултати спортска медицина и неонатологија со педијатрија со нега испит

[…]
септември 28, 2018

Соопштение за предметите исхрана и диететика 1 и 2

[…]
септември 27, 2018

Прв академски час на Високата медицинска школа – Битола

[…]
септември 27, 2018

Резултати кинезиологија испит

[…]
македонски