Админ_админ

септември 27, 2018

Резултати клиничка биохемија 1 испит

[…]
септември 26, 2018

Резултати менаџмент во здравство испит

[…]
септември 26, 2018

Резултати основи на рехабилитација и работна и окупациона терапија испит

[…]
септември 25, 2018

Прелиминарна листа трет уписен рок

[…]
септември 25, 2018

Термини за испит гинекологија и акушерство со нега и превенција во гинекологија и акушерство

[…]
септември 25, 2018

Резултати радиотерапија 1 испит

[…]
септември 25, 2018

Резултати екологија испит

[…]
септември 25, 2018

Резултати основи на кинезитерапија испит ИЗМЕНА

[…]
септември 25, 2018

Резултати патофизиологија испит

[…]
септември 25, 2018

Резултати нуклеарна медицина испит

[…]
септември 25, 2018

Резултати ендокринологија испит

[…]
септември 25, 2018

Резултати ОРЛ со нега испит

[…]
септември 24, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Паревска Весна

[…]
септември 24, 2018

Резултати хистологија испит

[…]
септември 24, 2018

Резултати англиски јазик испит

[…]
македонски