Админ_админ

септември 18, 2018

Резултати интерна медицина општа испит

[…]
септември 18, 2018

Прелиминарна листа II уписен рок

[…]
септември 18, 2018

Резултати интерна медицина – физиотерапевти испит

[…]
септември 18, 2018

Термин за испит акушерство со нега 1 2 и 3

[…]
септември 18, 2018

Термин за испит рендген анатомија, КТ и МР, општа радиологија, техники на снимање 1 и 2 и радиографски процес

[…]
септември 18, 2018

Термин за испит радиотерапија I и II

[…]
септември 18, 2018

Термин за испит дерматовенерологија со нега

[…]
септември 18, 2018

Термин за испит трансфузиологија со имунологија

[…]
септември 17, 2018

Резултати интерна медицина радиолошки технолог испит

[…]
септември 14, 2018

Термини за испити за II циклус студии кај Проф. Белческа

[…]
септември 14, 2018

Резултати радиолошка заштита испит

[…]
септември 14, 2018

Резултати психијатрија испит

[…]
септември 14, 2018

Резултати неврологија практичен испит

[…]
септември 13, 2018

Резултати гинекологија со нега и водење на раѓање испит

[…]
септември 13, 2018

Резултати биохемија I и II и цитологија со хумана генетика практичен испит

[…]
македонски