Админ_админ

септември 7, 2018

Термин за оценки по специјална кинезитерапија 1 и 2 и основи на кинезитерапија

[…]
септември 7, 2018

Резултати офталмологија испит

[…]
септември 7, 2018

Резултати хематологија испит

[…]
септември 7, 2018

Резултати инфектологија/основи на инфектологија испит

[…]
септември 7, 2018

Резултати патронажна здравствена заштита испит

[…]
септември 7, 2018

Резултати геријатрија испит

[…]
септември 7, 2018

Резултати балнеологија испит

[…]
септември 7, 2018

Термини за испити гинекологија со нега и водење на раѓање

[…]
септември 7, 2018

Термин за испит дијагностички постапки во микробиологијата, микробиологија и вирусологија

[…]
септември 6, 2018

ТЕРМИН ЗА ПРАКТИЧНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ НЕВРОЛОГИЈА

[…]
септември 6, 2018

Резултати неврологија испит

[…]
септември 5, 2018

Термини за испити клиничка биохемија 1 и 2

[…]
септември 4, 2018

Прелиминарна листа прв уписен рок 2018-2019 година

[…]
септември 4, 2018

Промена на термини на испитите по предметите патологија и онкологија

[…]
септември 4, 2018

Термини за испити основи на кинезитерапија, алтернативна медицина и специјална кинезитерапија 1 и 2

[…]
македонски