Админ_админ

септември 4, 2018

Резултати основи на кинезитерапија II колоквиум

[…]
август 31, 2018

Термини за испити онкологија и палијативна терапија, патологија и патологија со хистопатолошки техники

[…]
август 31, 2018

Термин за испит биофизика

[…]
август 31, 2018

Термини за испити анестезија и реанимација и ортопедија и травматологија

[…]
август 31, 2018

Термини за испити хемија I, хемија II и хемија

[…]
август 31, 2018

Термин за испит оториноларингологија

[…]
август 29, 2018

Промена на термин за испити по предметите хемија, хемија 1 и 2 и аналитичка хемија

[…]
август 29, 2018

Термин за испит англиски јазик

[…]
август 22, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Емилија Тански

[…]
август 22, 2018

Термини за испити нуклеарна медицина, патофизиологија и ендокринологија

[…]
август 21, 2018

Термин за испит примена на компјутери во еко системи

[…]
август 20, 2018

Термини за испити основи на рехабилитација и работна и окупациона терапија

[…]
август 20, 2018

Повик за учество на меѓународна младинска конференција

[…]
август 15, 2018

Резултати клиничка биохемија 2 испит

[…]
август 1, 2018

Помош при пријавување на конкурс за I циклус студии

[…]
македонски