Админ_админ

септември 6, 2018

Резултати неврологија испит

[…]
септември 5, 2018

Термини за испити клиничка биохемија 1 и 2

[…]
септември 4, 2018

Прелиминарна листа прв уписен рок 2018-2019 година

[…]
септември 4, 2018

Промена на термини на испитите по предметите патологија и онкологија

[…]
септември 4, 2018

Термини за испити основи на кинезитерапија, алтернативна медицина и специјална кинезитерапија 1 и 2

[…]
септември 4, 2018

Резултати основи на кинезитерапија II колоквиум

[…]
август 31, 2018

Термини за испити онкологија и палијативна терапија, патологија и патологија со хистопатолошки техники

[…]
август 31, 2018

Термин за испит биофизика

[…]
август 31, 2018

Термини за испити анестезија и реанимација и ортопедија и травматологија

[…]
август 31, 2018

Термини за испити хемија I, хемија II и хемија

[…]
август 31, 2018

Термин за испит оториноларингологија

[…]
август 29, 2018

Промена на термин за испити по предметите хемија, хемија 1 и 2 и аналитичка хемија

[…]
август 29, 2018

Термин за испит англиски јазик

[…]
август 22, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Емилија Тански

[…]
август 22, 2018

Термини за испити нуклеарна медицина, патофизиологија и ендокринологија

[…]
македонски