vmsb_user

декември 2, 2019

ОБУКА ЗА ТРЕНЕРИ  за едукација на човекови права на деца според прирачникот Компасито – In4Child проект

[…]
јули 5, 2019

Резултати хирургија испит

[…]
јули 5, 2019

Резултати патофизиологија испит

[…]
јули 5, 2019

Резултати нуклеарна медицина испит

[…]
јули 5, 2019

Резултати ендокринологија испит

[…]
јули 3, 2019

Резултати физикална терапија испит

јули 3, 2019

Резултати радиотерапија 1 и 2 испит

[…]
јули 3, 2019

Резултати здравствено воспитание испит

[…]
јули 1, 2019

Резултати фармакологија испит

[…]
јули 1, 2019

Резултати работна и окупациона терапија испит

[…]
јули 1, 2019

Термин за оценки по предметот физикална терапија

[…]
јуни 28, 2019

Резултати трансфузиологија со имунологија испит

[…]
јуни 28, 2019

Резултати здравствена нега 2 испит

[…]
јуни 28, 2019

Одложен испит клиничка биохемија 1 и 2

[…]
јуни 26, 2019

Резултати физиологија испит

[…]
македонски