Резултати од испити втор циклус

јули 13, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПРОТОКОЛИ ЗА ЦТ и КОНТРАСТНИ СРЕДСТВА ЗА КТ И МР

[…]
мај 13, 2019

Резултати од испити од II циклус од Проф. Белческа

[…]
септември 18, 2018

Резултати интерна медицина – физиотерапевти испит

[…]
април 12, 2018

Резултати фармакологија испит и втор колоквиум

[…]
април 11, 2018

Физички принципи и протоколи на МР

[…]
април 1, 2018

Резултати од испити од II циклус кај Проф. Белческа

[…]
јануари 12, 2018

Резултати КТ и МР анатомија, протоколи на МР и подготовки и методи за КТ и МР преглед втор циклус

[…]
октомври 25, 2017

Резултати радиологија II циклус

[…]
октомври 6, 2017

Резултати физички принципи КТ и МР II циклус

[…]
македонски