Резултати од испити прв циклус

декември 21, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА (ВМШ) ОДРЖАН on line НА ДЕН 11.12.2020

[…]
декември 17, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРЕДМЕТОТ ЕКОЛОГИЈА Одржан на 17. 11. 2020 година ( ноемвриска-дополнителна сесија)

[…]
декември 8, 2020

Резултати од ИСПИТОТ  по предметот: ОНКОЛОГИЈА И ПАЛИЈАТИВНА ТЕРАПИЈА oдржан на: 24.11.2020 год.

[…]
декември 8, 2020

Резултати од Испитот по предметот: ПАТОЛОГИЈА oдржан на: 24.11.2020 год.

[…]
декември 7, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД  ПРЕДМЕТОТ ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ВО ЛАБОРАТОРИЈА

[…]
декември 7, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД  ПРЕДМЕТОТ ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ВО ЛАБОРАТОРИЈА Одржан на 26. 11. 2020г

[…]
ноември 29, 2020

Резултати од Испит по предметот: Педијатрија со нега   Одржан на 18.11.2020

[…]
ноември 29, 2020

Резултати од Испит по предметот: Педијатрија со неонатологија    Одржан на 18.11.2020

[…]
ноември 29, 2020

Резултати од Испит по предметот: Медицина на трудот     Одржан на 18.11.2020

[…]
ноември 26, 2020

Резултати од испитот по МЕНАЏМЕНТ ВО ЗДРАВСТВО одржан на 17.11.2020 г.

[…]
ноември 26, 2020

Резултати од испитот по ЕТИКА 17.11.2020 г.

[…]
ноември 24, 2020

Резултати од испитот по предметот ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Одржан на: 20.11.2020 година.

[…]
ноември 23, 2020

Резултати од испитот по основи на кинезитерапија  одржан на 19.11.2020г

[…]
ноември 23, 2020

Резултати од Испит по предметот: Здравствено воспитание Одржан на: 18.11.2020г.

[…]
ноември 23, 2020

Р Е З У Л Т А Т И од ИСПИТИТЕ по ФИЗИОЛОГИЈА, БИОХЕМИЈА I и ХИСТОЛОГИЈА одржани на  19.11.2020 год.

[…]
македонски