Резултати од испити прв циклус

март 31, 2020

Резултати од испитот по предметот Основи на радиологија одржан на ден 13.02.2020

[…]
март 31, 2020

Резултати од испитите по предметите Техники на снимање I и II одржани на ден 13.02.2020

[…]
март 31, 2020

Резултати од испитот по предметот Радиографски процес одржан на ден 13.02.2020

[…]
март 3, 2020

Резултати по предметот РАДИОТЕРАПИЈА 1 и 2

[…]
февруари 27, 2020

Резултати од испитот по предметот Ендокринологија

[…]
февруари 27, 2020

Резулатати од испитот по предметот Нуклеарна медицина

[…]
февруари 27, 2020

Резулатати од испитот по предметот Патофизиологија

[…]
февруари 26, 2020

Резултати од Испит по предметот: ПАТОЛОГИЈА

[…]
февруари 26, 2020

Дополнување на резултатите по предметот Хирургија со нега

[…]
февруари 25, 2020

Резултати по предметот Управување со отпад одржан на 12.02.2020 година

[…]
февруари 25, 2020

РЕЗУЛТАТИ од испит по предметот ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА СО НЕГА

[…]
февруари 25, 2020

Резултати од испит по предметот Клиничка биохемија

[…]
февруари 25, 2020

Резултати од испитот по предметот Клиничка биохемија 2

[…]
февруари 24, 2020

Резултати од испит по: ХИРУРГИЈА СО НЕГА

[…]
февруари 24, 2020

Резултати од Испит по предметите Микробиологија и Микробиологија со паразитологија, Вирусологија одржани на 10 и 14 февруари 2020година

[…]
македонски