Резултати од испити прв циклус

јуни 14, 2019

Резултати здравствена нега 1 и здравствена нега испит

[…]
јуни 13, 2019

Резултати биохемија практичен испит

[…]
јуни 13, 2019

Резултати третман на болка испит

[…]
јуни 13, 2019

Резултати по предметот: Менаџмент во здравство

[…]
јуни 12, 2019

Резултати биофизика испит

[…]
јуни 12, 2019

Резултати основи на истражување испит

[…]
јуни 12, 2019

Резултати анатомија радиолошки технолог и физиотерапевт испит

[…]
јуни 10, 2019

Резултати основи на технологија на храна

[…]
јуни 10, 2019

Резултати социјала медицина испит

[…]
јуни 7, 2019

Резултати медицинска масажа испит

[…]
јуни 7, 2019

Резултати геријатрија испит

[…]
јуни 7, 2019

Резултати од испит по предметот: Медицинска статистика со медицинска информатика

[…]
јуни 7, 2019

Резултати од испит по предметот: Eпидемиологија

[…]
мај 21, 2019

Резултати ортопедија и травматологија априлска сесија

[…]
мај 13, 2019

Резултати физикална терапија колоквиум

[…]
македонски