Резултати од колоквиуми прв циклус

септември 28, 2020

Резултати од Испит и II колоквиум по предметот: Здравствено воспитание Одржан на: 24.09.2020г.

[…]
септември 28, 2020

Резултати од II колоквиум и Испит по предметот: Педијатрија со неонатологија Одржан на 24.09.2020g.

[…]
септември 28, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Педијатрија со нега – физиотерапевти Одржан на: 24.09.2020 год.

[…]
септември 25, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ И ВТОР КОЛОКВИУМ по предметот ФАРМАКОЛОГИЈА одржан на 17.09.2020

[…]
септември 22, 2020

Резултати од испит и 2 кол : ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Одржан на: 16.09.2020

[…]
септември 22, 2020

Резултати од  испит /2 колоквиум по предметот: Ургентни состојби во медицината Одржан на: 21.09.2020

[…]
септември 1, 2020

Резултати од II колоквиум и Испит по предметот: Медицина на трудот Одржан на 25.08.2020

[…]
август 31, 2020

Р Е З У Л Т А Т И од  I КОЛОКВИУМ (ПОПРАВЕН)  по ФИЗИОЛОГИЈА одржан  на  21.08.2020 год.

[…]
август 31, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ И ВТОР КОЛОКВИУМ по предметот ФАРМАКОЛОГИЈА одржан на 26.08.2020

[…]
август 25, 2020

Р Е З У Л Т А Т И од  I КОЛОКВИУМ (ПОПРАВЕН)  по ХИСТОЛОГИЈА (физиотерапевти) одржан  на  18.08.2020 год.

[…]
јули 21, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ВТОР ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ по предметот ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА СО НЕГА

[…]
јули 21, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Медицина на трудот

[…]
јули 14, 2020

Резултати од II колоквиум и Испит по предметот: Медицина на трудот – 10.07.20

[…]
јули 13, 2020

Резултати од Испит и II колоквиум по предметот: Здравствено воспитание Одржан на: 06.07.2020г.

[…]
јули 13, 2020

Резултати од II колоквиум и Испит по предметот: Педијатрија со нега – физиотерапевти Одржан на: 09.07.2020 год.

[…]
македонски