Резултати од колоквиуми прв циклус

февруари 25, 2020

РЕЗУЛТАТИ од поправен ВТОР КОЛОКВИУМ по предметот ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА СО НЕГА

[…]
февруари 24, 2020

Резултати од испит/ втор колоквиум по предметот: Психијатрија со нега Одржан на: 12.02.2020

[…]
февруари 19, 2020

Резултати од Испит – втор колоквиум по предметот: ПАТОЛОГИЈА СО ХИСТОПАТОЛОШКИ ТЕХНИКИ Одржан на: 11.02.2020 год. Список на студенти кои го положија испитот.

[…]
февруари 17, 2020

Резултати од II колоквиум и Испит по предметот: Спортска медицина Одржан на: 12.02.2020 год.

[…]
февруари 10, 2020

Резултати од прв колоквиум по предметот Клиничка биохемија – санитарен инжинер

[…]
февруари 10, 2020

Резултати од втор колоквиум по предметот Клиничка биохемија 2

[…]
февруари 10, 2020

Резултати од втор колоквиум по предметот Микробиологија

[…]
февруари 5, 2020

Резултати од II ПОПРАВЕН колоквиум по предметот: Предмети за општа употреба

[…]
февруари 5, 2020

Резултати од  II ПОПРАВЕН колоквиум по предметот:  Инспекциски надзор

[…]
февруари 5, 2020

Резултати од  II ПОПРАВЕН колоквиум по предметот:  Хигиенски преглед на храна

[…]
февруари 5, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Спортска медицина

[…]
февруари 4, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Педијатрија со нега – физиотерапевти

[…]
февруари 3, 2020

Резултати од 2 колоквиум по АНАТОМИЈА, општа медицинска сестра

[…]
февруари 3, 2020

РЕЗУЛТАТИ ВТОР КОЛОКВИУМ РАДИОЛОШКА БИОЛОГИЈА

[…]
февруари 3, 2020

Резултати од втор колоквиум по предметот Англиски јазик

[…]
македонски