Соопштенија втор циклус

октомври 9, 2020

ЈАВНА ОДБРАНА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД НА КАНДИДАТОТ Берат Села

[…]
октомври 9, 2020

ЈАВНА ОДБРАНА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД НА КАНДИДАТОТ Eрблин Домазети

[…]
септември 28, 2020

ЈАВНА ОДБРАНА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД НА КАНДИДАТОТ Соња Петровска

[…]
септември 15, 2020

СООПШТЕНИЕ – втор циклус студии

[…]
септември 9, 2020

ЈАВНА ОДБРАНА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД НА КАНДИДАТОТ СИЛВАНА АНДРЕЕВСКА

[…]
септември 5, 2020

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Катерина Бакраческа

[…]
септември 2, 2020

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Фросина Јорданоска

[…]
септември 1, 2020

Соопштение

[…]
август 31, 2020

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Соња Георгиевска

[…]
август 3, 2020

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Ристенка Алтипармаковска

[…]
јули 24, 2020

Соопштение за студентите на втор циклус на студии

[…]
јули 22, 2020

ДЕЖУРСТВА ЗА ИНФОРМАЦИИ ОД 8:30 – 14 часот

[…]
јули 21, 2020

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Мирјана Мацанковска

[…]
јули 13, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПРОТОКОЛИ ЗА ЦТ и КОНТРАСТНИ СРЕДСТВА ЗА КТ И МР

[…]
јули 4, 2020

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Наташа Тренеска

[…]
македонски