Соопштенија втор циклус

август 3, 2020

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Ристенка Алтипармаковска

[…]
јули 24, 2020

Соопштение за студентите на втор циклус на студии

[…]
јули 22, 2020

ДЕЖУРСТВА ЗА ИНФОРМАЦИИ ОД 8:30 – 14 часот

[…]
јули 21, 2020

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Мирјана Мацанковска

[…]
јули 13, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПРОТОКОЛИ ЗА ЦТ и КОНТРАСТНИ СРЕДСТВА ЗА КТ И МР

[…]
јули 4, 2020

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Наташа Тренеска

[…]
јуни 15, 2020

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Ковачка Јагода

[…]
јуни 11, 2020

Соопштение за II циклус студии

[…]
јуни 8, 2020

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Стојкоска Маријана

[…]
јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО КТ И МР ПАТОЛОГИЈА

[…]
јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО КОНТРАСТНИ СРЕДСТВА ЗА КТ И МР

[…]
јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ФИЗИЧКИ ПРИНЦИПИ НА КТ

[…]
јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПРОТОКОЛИ ЗА ЦТ – ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

[…]
мај 8, 2020

Соопштение за II циклус студии

[…]
февруари 7, 2020

Пријавување испити за февруарска испитна сесија и заверка на зимски семестар за втор циклус студии

[…]
македонски