Соопштенија втор циклус

јуни 8, 2020

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Стојкоска Маријана

[…]
јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО КТ И МР ПАТОЛОГИЈА

[…]
јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО КОНТРАСТНИ СРЕДСТВА ЗА КТ И МР

[…]
јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ФИЗИЧКИ ПРИНЦИПИ НА КТ

[…]
јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПРОТОКОЛИ ЗА ЦТ – ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

[…]
мај 8, 2020

Соопштение за II циклус студии

[…]
февруари 7, 2020

Пријавување испити за февруарска испитна сесија и заверка на зимски семестар за втор циклус студии

[…]
ноември 20, 2019

Дополнителен конкурс за втор циклус студии

[…]
ноември 12, 2019

Соопштение за упис на семестар

[…]
ноември 4, 2019

Д О П О Л Н И Т Е Л Е Н К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

[…]
октомври 31, 2019

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Стојкоска Марија

[…]
октомври 29, 2019

Термин за испити кај Проф Белчевска

[…]
септември 20, 2019

Пријавување на испити за септемвриска испитна сесија (втор циклус студии)

[…]
септември 18, 2019

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Ивона Павловска

[…]
септември 10, 2019

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Коста Ѓорејлиески

[…]
македонски