Соопштенија втор циклус

јуни 11, 2019

Пријавување на испити и заверка на семестар за студенти на II циклус студии

[…]
мај 22, 2019

Барања пријави и протокол за II циклус студии

[…]
мај 17, 2019

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Мартина Димеска

[…]
мај 6, 2019

Термини за испити за II циклус студии кај Проф. Белческа

[…]
март 28, 2019

Реализација на испити од II циклус студии

[…]
март 19, 2019

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Весна Јовановски

[…]
февруари 22, 2019

Соопштение за студентите од II циклус студии

[…]
декември 17, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Катерина Ристеска

[…]
декември 11, 2018

Соопштение во врска со промоцијата на дипломи за I и II циклус студии

[…]
декември 5, 2018

Промоција на дипломи од I и II циклус студии

[…]
декември 5, 2018

Соопштение за студенти од II циклус студии

[…]
ноември 29, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Анета Богданоска

[…]
ноември 12, 2018

Известување за II циклус студии

[…]
октомври 26, 2018

Jавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Александра Николовска

[…]
октомври 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Бети Стојческа

[…]
македонски