Соопштенија втор циклус

октомври 26, 2018

Jавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Томе Мирчевски

[…]
октомври 26, 2018

Jавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Ивица Манасиевски

[…]
октомври 26, 2018

Jавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Даниела Лозевска

[…]
октомври 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Богданка Апостоловска

[…]
октомври 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Александар Поповски

[…]
октомври 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Викторија Тасева

[…]
октомври 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Горан Димитровски

[…]
октомври 11, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Оливер Грамосли

[…]
октомври 9, 2018

Соопштение за пријавување на испити за II циклус септемвриско/октомвриска испитна сесија

[…]
октомври 3, 2018

Термини за испити кај Проф. Белческа II циклус

[…]
октомври 3, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Изет Хасиќ

[…]
октомври 1, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Дијана Бошевска

[…]
октомври 1, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Летка Левринска

[…]
септември 28, 2018

Решенија за упис II циклус

[…]
септември 24, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Паревска Весна

[…]
македонски