Соопштенија втор циклус

септември 14, 2018

Термини за испити за II циклус студии кај Проф. Белческа

[…]
септември 12, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Анета Ристовска Илиевска

[…]
август 22, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Емилија Тански

[…]
јуни 20, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Анета Вељановска

[…]
јуни 12, 2018

Заверка на семестар и пријавување на испити за студенти од II циклус студии

[…]
јуни 7, 2018

Термин за испити за II циклус од предмети од Проф. Белческа

[…]
април 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Мициќ Оливера

[…]
април 23, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Стојаноска Милка

[…]
април 10, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Цветанче Стојческа

[…]
март 29, 2018

Термин за испити за II циклус од Проф. Ана Рендевска

[…]
март 27, 2018

Термин за испити од II циклус кај Проф. Белческа

[…]
март 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Гордана Димеска

[…]
март 22, 2018

Јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Климентина Блажеска

[…]
март 22, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Дениз Дуница

[…]
март 21, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Африм Аручи

[…]
македонски