Соопштенија втор циклус

февруари 8, 2018

Јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Николовски Владе

[…]
февруари 1, 2018

Термин за заверка и упис на семестат за II циклус студии

[…]
јануари 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Денис Арсовски

[…]
јануари 24, 2018

Јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Ајрије Алилоска

[…]
јануари 24, 2018

Јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Дина Чибишева

[…]
декември 13, 2017

Предавање за студенти од II циклус студии од претходна година кај проф. Ана Рендевска

[…]
декември 13, 2017

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Анита Ѓореска

[…]
декември 13, 2017

Соопштение за II циклус за студенти на КТ и МР

[…]
декември 12, 2017

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Петар Кендра

[…]
декември 12, 2017

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Дениз Дуница

[…]
декември 4, 2017

Термин за предавања за II циклус студии

[…]
ноември 17, 2017

Закажана одбрана на специјалистички труд на кандидатот Видински Стефан

[…]
ноември 17, 2017

Закажана одбрана на специјалистички труд на кандидатот Таневски Влатко

[…]
ноември 17, 2017

Закажана одбрана на специјалистички труд на кандидатот Бумедиен Мирзо

[…]
ноември 16, 2017

Закажана одбрана на специјалистички труд на кандидатот Јаневска Теодора

[…]
македонски