Соопштенија прв циклус

јули 6, 2020

Промена на термин за испит по предметот Социјална медицина

[…]
јули 6, 2020

СООПШТЕНИЕ од Проф. Д-р ТУТЕСКА

[…]
јули 6, 2020

Термин за испит по предметот Неврологија

[…]
јули 6, 2020

Распоред за јунска сесија 2019/2020

[…]
јули 6, 2020

Термин за испит по предметот Спортска медицина

[…]
јули 5, 2020

Пријавување за полагање испит по предметите Спортска медицина и Хематологија

[…]
јули 3, 2020

Извештај за реализирана практична настава за Општа насока и Акушерки

[…]
јули 2, 2020

Пријава за online полагање по предметите Алтернативна медицина и Современи дијагностички методи

[…]
јули 1, 2020

Пријава за полагање IIкол/испит по предметите Нуклеарна медицина и Ендокринологија

[…]
јуни 30, 2020

Распоред за полагање на испит по предметите Екологија и Животна средина и одржлив развој

[…]
јуни 28, 2020

Соопштение за Практична настава за општа насока и акушерки

[…]
јуни 25, 2020

Соопштение по предметот Патофизиологија

[…]
јуни 25, 2020

Соопштение по предметот Примена на компјутери во екосистеми

[…]
јуни 25, 2020

КОНКУРС ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

[…]
јуни 25, 2020

КОНКУРС ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

[…]
македонски