Студиски програми и Дизајн на студиите

ДИЗАЈН НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ
Сите студиски програми од прв циклус се со времетраење од 3 години, односно 6 семестри и студентите остваруваат 180 ЕКТС кредити.
Студиите завршуваат со полагање на сите испити и со изработка и јавна одбрана на дипломска работа.

ДИЗАЈН НА ВТОР ЦИКЛУС СТРУЧНИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ
По завршувањето на првиот циклус стручни студии, студентите можат да го продолжат образованието на втор циклус специјалистички стручни студии во траење од една година, односно 2 семестри и остваруваат 60 ЕКТС кредити. и добиваат диплома специјалист за одредена област.
Специјалистичките стручни студии завршуваат со полагање на сите испити и со изработка и јавна одбрана на специјалистички труд.
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Решенија за акредитација за прв и втор циклус студии

реш.интен.нега и травматологија и ортопедија реш.ментално здравје реш.неврологија реш.палијативна реш.патронажна реш.радиолошки тех_ Resenie akreditacija Fizioterapevt Resenie akreditacija Laboranti Resenie akreditacija Radioloski tehnolog Resenie za akreditacija Akuserka Resenie za akreditacija Medicinska sestra Resenie za akreditacija Sanitaren inzener Resenie za pocetok MLA Resenie za pocetok SI, OMS, A, RT, F акр.биох.анализи акр.рех.во неврологија акред. рад.технолог акред.интен.нега акред.ментално здравје акред.палијат.грижа акред.патрон.грижа акред.хирур.травм.ортопед

ЕЛАБОРАТИ ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

РАДИОЛОШКИ ТЕХНОЛОГ

ФИЗИОТЕРАПЕВТ

ОПШТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

МЕДИЦИНСКО ЛАБОРАТОРИСКИ НААЛИТИЧАР

САНИТАРЕН ИНЖЕНЕР

АКУШЕРКА

ЕЛАБОРАТИ ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ВО ХИРУРГИЈА, ТРАВМАТОЛОГИЈА И ОРТОПЕДИЈА

ИНТЕНЗИВНА НЕГА

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ВО НЕВРОЛОГИЈА 

СЕМЕЈНА И ПАТРОНАЖНА ГРИЖА 

БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ

КОМПЈУТЕРИЗИРАНА ТОМОГРАФИЈА И МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА

Евалуација

Извештај-за-самоевалуација-2017-2020

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
македонски