Сите заинтересирани студенти за мобилност во рамките на ЕРАЗМУС+ програмата од Високата медицинска школа, можат да конкурираат за летниот семестар во академската 2020/2021. Мобилноста може да биде академска во траење од 5 месеци (еден семестар) или стажирање во траење од 2 месеци (клиничка пракса).

За да конкурирате треба да доставите:

1. Пополнет апликациски формулар

2. Пополнет договор за студирање ИЛИ договор за стажирање

3. CV Europass формат

4. Потврда за редовен студент

Потребно е да ги доставите првите 3 документи во електронска форма, најдоцна до 30 септември 2020 година, до Е+ координаторот на ВМШ, проф. д-р Гордана Ристевска Димитровска, на следната електронска пошта: gordana.ristevska@uklo.edu.mk

Повеќе информации за конкурсот и ЕРАЗМУС+ програмата можат да се добијат од документите во прилог и од веб страната на УКЛО.

ЕРАЗМУС+ Координатор за ВМШ

Проф. д-р Гордана Ристевска Димитровска

 

Application-Form

Learning-Agreement-for-Studies

Learning-Agreement-Traineeship

Povik-E-2020-juli-2020