Студентите кои што го слушаат предметот Екологија неопходно е да се вклучат во viber групата 2021, со цел предметниот професор да може да го испрати линкот до секој студент.

Ваквиот пристап ќе им овозможи на студентите и најразлична комуникација со предметниот Професор.

Терминот за предавање е дефиниран во објавениот распоред на предавања.