Испитот по предметот Англиски јазик ќе се одржи во петок (26.02.2021) во 9,30 h во амф 1