Предавање по предметот Хемија 2 ќе се одржи во четврток во 11h оnline