Ве покануваме да се пријавите на ОБУКА ЗА ТРЕНЕРИ според
методологијата за едукација на човекови права на деца според
прирачникот Компасито, издание на Совет на Европа која што ќе биде во
траење од четири дена и тоа 04, 06, 11 и 13 Декември 2019 год., во
Хотел „Театар“ во Битола.
Пријавата и подетални информации можете да добиете на следниот линк:

Pokana-i-prijava-za-obuka-za-treneri-kompasito