Одобрена е ноемвриска дополнителна сесија, за полагање на предмети од парен семестар (втор, четврт, шести и шести повторно).
Пријавување на испити се врши од 22.11.2021г.(понеделник) до 24.11.2021г.(среда), со уредно пополнета пријава од двете страни, електронски пријавена и уплатени 700 ден.
Полагањето на испити од ноемвриската сесија ќе се одржи на 29 и 30 ноември, 2021год.