Општа радиологија 30.11.2021 во 16h online

Основи на радиологија 30.11.2021 во 17h online

Радиолошки методи  30.11.2021 во 18h online