Студентите на кои во резултатите од прв колоквиум им пишува ДА СЕ ЈАВИ, задолжително да се уклучат на Google meet, петок во 16.30h на следниот линк:

meet.google.com/ybv-epni-nca