Решение за прием втор уписен рок, втор циклус-Рехабилитација во хирургија, ортопедија и травматологија

Решение за прием втор уписен рок, втор циклус-Ментално здравје

Решение за прием втор уписен рок, втор циклус-Геронтологија и палијативна грижа

Решение за прием втор уписен рок, втор циклус-Рехабилитација во неврологија